Veelgestelde vragen (FAQ) en antwoorden m.b.t. onze innovatie, ontwikkeling en prototyping activiteiten

FAQ

Het maken van een goed werkend prototype voor een succesvolle innovatie is een intensief proces waar veel bij komt kijken. Het draait o.a. om vertrouwen, intensief samenwerken,  uitdagingen overwinnen én buiten de gebaande paden denken. Het innovatie- en ontwikkeltraject bestaat uit vier onderdelen of zo je wilt fasen: IdeationSpecification, Prototyping en Manufacturing (voor hardware) of Implementatie (voor software / dienst).

Op deze pagina hebben we een aantal vragen verzameld die in de afgelopen jaren veelvuldig (FAQ) aan ons zijn gesteld, met de antwoorden erop. Neem het gerust eens door om een beter beeld te krijgen van onze activiteiten en de waarde die we kunnen geven aan uw innovatie idee en ambitie.

Favicon Icr3ate

Wat kost het laten ontwikkelen van een prototype?

Lees meer

Op deze open vraag kunnen we niet direct een specifiek antwoord geven. Immers betreft het alleen software of moet er ook elektronica worden ontwikkeld? En zo ja, komt daar dan ook nog iets mechanisch bij kijken? Wat is de complexiteit? Moet er nog uitgebreide research worden gedaan?

Omdat dat soort kenmerken erg bepalend zijn voor prijsvorming, is een telefonische intake of video overleg, een ideale manier om te beginnen. Bij eenvoudige vraagstukken kunnen we soms gelijk nagaan aan welke orde van grootte je als opdrachtgever moet denken. Als dat niet kan, bieden we een (betaalde) Design Sessie aan als eerste volgende stap.

Ter illustratie: we voeren prototyping opdrachten uit vanaf €1.000 tot zo’n €50K. Wil je weten wat jouw idee omgezet in een functioneel werkend prototype bij benadering gaat kosten: Let’s talk

Favicon Icr3ate

Voor wie ontwikkelen jullie prototypes?

Lees meer

Onze opdrachtgevers variëren van ZZP-ers die een product- of dienstidee hebben, innovatieve Startups en MKB-ers die ons vragen hun ideeën om te zetten in een beloftevol prototype en Corporates met b.v. innovatiemanagers die handen en voeten willen geven aan hun (radicale) vernieuwingen.

Daarnaast werken we voor en met (technisch) onderwijs en ook (regionale) overheid. Oftewel kleine en grotere organisaties, de marktsector en non-profit.

Wat ons betrekkelijk uniek maakt is dat we niet hebben gekozen voor een branche specialisatie, maar een proces specialisatie. We richten ons uitsluitend op Ideation, Specification en Prototyping en dat doen we voor bijna alle branches en veel verschillende soorten organisaties.

Favicon Icr3ate

Wat maakt jullie uniek?

Lees meer

We hebben 3 Unique Selling Points:

 1. We specialiseren ons in het ontwikkelen van functioneel werkende prototypes die kunnen bestaan uit mechanica, elektronica en software
 2. Doordat we de 3 verschillende disciplines in huis hebben voor een innovatief product en/of dienst, bieden we een one stop shop concept: 1 partij, één aanspreektpunt en we realiseren alledrie de onderdelen
 3. We betrekken een opdrachtgever intensief bij de uitvoering van de opdracht door het toepassen van co-creatie werkvormen; alleen dan wordt een ontwikkelbudget voor een innovatie doeltreffend aangewend
Favicon Icr3ate

We zijn een startup en zijn nog op zoek naar funding voor ons idee; financieren jullie ook?

Lees meer

Het hele korte antwoord is nee.

Het langere antwoord kent nuance. Voor een aantal Starthubs (Starthub Wageningen en Utrecht.Inc) vervullen we een expertrol. Startups die zijn opgenomen in één van die twee krijgen van ons free consultancy in een prematuur stadium van hun ideeën (daar vragen we dan alleen publiciteit voor terug). Daarmee financieren we soms een heel klein beetje, zeker omdat één van onze partners daar soms ook in meedoet.

Verder voelen we een bijzondere betrokkenheid bij bepaalde maatschappelijk relevante projecten, b.v. op het gebied van milieu. Daarvoor hanteren we soms – bij uitzondering – aantrekkelijke condities om prototyping werkzaamheden uit te voeren. De criteria daartoe zijn informeel en worden door Manfred van der Voort persoonlijk bepaald. Voor het technisch onderwijs hanteren we een gereduceerd tarief om bij te dragen aan techniek voor de toekomst. Tenslotte krijgen we vrij veel aanvragen, waarin we soms als verwijzer optreden naar partijen in ons netwerk.

Kortom we zijn zeker geen financieringsinstelling voor innovaties, maar zijn hulpvaardig naar waar mogelijk o.a. naar kleinschalige initiatieven voor een betere wereld, zonder dat er direct een factuur wordt gestuurd.

Favicon Icr3ate

Welke soort software ontwikkelen jullie precies?

Lees meer

We ontwikkelen software voor Embedded toepassingen, Cloud / Web-applicaties, mobiele apps en AI-toepassingen. De programmeertalen die we het meeste toepassen zijn:

 • micropython
 • python
 • JavaScript / NodeJS

We passen veel (commercial) Open Source software toe, met het achterliggende idee dat met name in de Prototyping fase het beschikbare budget doeltreffend worden gebruikt en niet onnodig wordt gebruikt voor (langlopende) software licenties van de meer gesloten tehnologie spelers.

Favicon Icr3ate

Wat is jullie werkgebied?

Lees meer

We werken voornamelijk voor Nederlandse opdrachtgevers, maar soms ook wel voor buitenlandse. Denk aan België, Duitsland, Engeland en de VS.

Favicon Icr3ate

Hoe zit het met Intelectual Property (IP) en eventuele Patenten van een uitvinding ?

Lees meer

Wij laten de eventuele IP van vindingen altijd bij onze opdrachtgevers. We hebben daar ook geen belangstelling voor.

Ons verdienmodel is heel simpel: we willen onze gemaakte uren en gebruikte middelen voor het ontwikkelen van een functioneel prototype gehonoreerd zien. Niets meer en niets minder.

Om dat ook juridisch vast te leggen, wordt bij veel opdrachten een (soms wederzijdse) NDA afgesloten en leggen we het eigenaarschap van IP vast in de overeenkomst tot opdracht. Daarmee is het niet alleen een zaak van vertrouwen geworden, maar hebben het ook geborgd met (soms) stevige boetebedingen als we dat niet zouden nakomen.

Favicon Icr3ate

Kunnen jullie ook nagaan of er sprake is van mogelijk patent inbreuk met mijn vinding?

Lees meer

Ja, dat kunnen we in beperkte mate. We zijn daarvoor per mei 2021 begonnen om een op AI gebaseerd search service te implementeren en aan te bieden. Daar wordt op dit moment mee getest. Door deze zoekmachine technologie en onze inzet ervan kunnen we tegen een beperkte vergoeding van €875,- ex. BTW, een lichte vorm van patentonderzoek doen. Wil je hier meer over weten? Let’s talk

We hebben ook een samenwerkingspartner die dat wel traditioneel kan, kosteneffectief en met een beperkte diepgang. Deze partner heeft vervolgens een goede relatie met een buro gespecialiseerd in Patenten, Trademarks en Ontwerpregistraties (VO). Op deze manier helpen we met het beantwoorden van deze specialistische vraag, door ook ons netwerk in te schakelen. De kosten voor het grondig beantwoorden van deze vraag kunnen overigens flink oplopen tot duizenden euro’s bij het inschakelen van het buro!

Favicon Icr3ate

Moet een opdracht altijd bestaan uit de onderdelen mechanica, elektronica en software?

Lees meer

Het eenvoudige antwoord is: nee hoor, beslist niet. Hoe wel het een Unique Selling Point is van ons om een one stop concept aan te bieden, betekent het natuurlijk niet dat elke opdracht ook uit onderdelen voor mechanica, elektronica en software hoeft te bestaan.

We voeren uiteraard ook prototyping opdrachten uit op één van de 3 deelgebieden, waarbij alleen software ontwikkeling het grootste deel is van onze activiteiten. Dan komt elektronica en daarna mechanica.

Favicon Icr3ate

Wat is voor jullie prototyping precies?

Lees meer

Prototyping is voor ons in meest algemene zin het materialiseren van een idee, vinding, innovatie of zakelijke wens voor vernieuwing van producten, diensten of processen m.b.v. technologie.

De essentie bestaat uit om datgene wat aan papier is toevertrouwt, op het whiteboard staat of al een tijd in het hoofd ronddwaalt om te gaan zetten in iets dat ‘het doet’ maar nog niet perfect hoeft te zijn.

Oftewel onze inspanning moeten resulteren in wat wij functioneel noemen, werkt met rafelrandjes en oneffenheden, maar dat wel laat zien in de praktijk wat het unieke van de innovatie is.

Overigens hebben we zelf een Whitepaper geschreven over wat wij noemen The Art of Prototyping. Vraag die gerust aan.

Favicon Icr3ate

Wat kunnen jullie precies; waarin zijn jullie gespecialiseerd?

Lees meer

Uitgedrukt in “bullets” per vakgebied kennen we de volgende specialismen:

Mechanica

 • Beperkte complexiteit
 • Digitaal ontwerp en ontwikkeling 
 • Samenwerking met Fluctus voor complexe projecten

Elektronica

 • Gemiddelde complexiteit
 • IoT and sensorische applicaties
 • RF goedgekeurde modules voor LoRaWAN
 • Versterkt met maatwerk elektronica

Software

 • Embedded
 • Apps
 • Web
 • ML/AI
 • IoT platform specialist met end2end app-oplossing
Favicon Icr3ate

Werken jullie volgens een bepaalde methodiek?

Lees meer

Jazeker. Onze werkwijze is een combinatie van een lineair waterval proces, zoals beschreven bij Prototyping. Daarnaast geloven we heel sterk in co-makership als samenwerkingsvorm met opdrachtgevers voor innovatie ontwikkeling met veel onzekerheden. En tenslotte is onze werkwijze van ontwerpen en bouwen het beste te omschrijven als Axiomatic design. Daarover is op Wikipedia een informatief lemma te vinden.

Overigens hebben we zelf een Whitepaper geschreven over wat wij noemen The Art of Prototyping. Vraag die gerust aan.

Favicon Icr3ate

Zijn jullie goedkoper dan ……. ?

Lees meer

Wij zien het wat anders. Vergeleken met andere (grotere) ingenieursbureaus, product ontwikkelstudio’s, design houses, etc zijn we niet zozeer goedkoper, maar voor hetzelfde budget kun je bij ons 1 of 2 maal vaker een pivot maken.

Dat betekent dus dat waar je je gehele innovatie budget bij een andere partij in één keer gebruikt, kun je bij ons je kansen op succes voor marktintroductie aanzienlijk vergroten. Immers, we weten allemaal dat een nieuw product of dienst ontwikkelen bijna altijd leidt tot een fikse bijstelling van plannen en daarmee een prototype.

We zijn dus niet zozeer goedkoper, maar wel in staat je kansen op succes te vergroten!

Favicon Icr3ate

Jullie zijn Protoypers, doen jullie dan alleen maar 3D Printing?

Lees meer

Nee hoor, voor ons betekent het veel meer.

Prototyping is voor ons in meest algemene zin het materialiseren van een idee, vinding, innovatie of zakelijke wens voor vernieuwing van producten, diensten of processen m.b.v. technologie.

De essentie bestaat uit om datgene wat aan papier is toevertrouwt, op het whiteboard staat of al een tijd in het hoofd ronddwaalt om te gaan zetten in iets dat ‘het doet’ maar nog niet perfect hoeft te zijn.

Oftewel onze inspanning moeten resulteren in wat wij functioneel noemen, werkt met rafelrandjes en oneffenheden, maar dat wel laat zien in de praktijk wat het unieke van de innovatie is.

Favicon Icr3ate

Hoe langt duurt het voordat een prototype ontwikkeld is?

Lees meer

Dat hangt erg sterk af van de omvang, complexiteit, gewenste en noodzakelijke samenwerking, levertijd van (elektronische) componenten en de beschibaarheid van medewerkers.

Doorlooptijden voor kleine opdrachten (tot ~€7,5K), kunnen in 4-8 weken worden gerealiseerd.

Voor grotere opdrachten is 6 maanden heel gebruikelijk, maar we nemen b.v. ook deel aan een Europees research project met een doorlooptijd van 3,5 jaar.

Leg je vraagstuk gerust aan ons voor en we kunnen bij een voudig vragen vrij snel een indicatie geven o.b.v. onze ervaring: Let’s talk

Favicon Icr3ate

Stel dat een ontwikkeld prototype een succes is; wat doen jullie daarna voor het opschalen ervan?

Lees meer

Het innovatie- en ontwikkeltraject bestaat uit vier onderdelen of zo je wilt fasen: IdeationSpecification, Prototyping en Manufacturing (voor hardware) of Implementatie (voor software / dienst)

Bij het opschalen richting manufacturing voor hardware, zijn we i.s.m. Cobotify, een dienst aan het ontwikkelen voor de fabricage van kleine series tot zo’n 250 stuks.

Favicon Icr3ate

Werken jullie met een vaste prijs om mijn prototype te ontwikkelen?

Lees meer

Voor ons is een defintie van innovatie: “je weet niet wat je niet weet“. Daarom is het bijzonder lastig om vooraf een vaste prijs te bepalen om een project te realiseren.

Gelijktijdig weten we natuurlijk dat opdrachtgevers moeten kunnen sturen op een gegeven maximum budget voor een innovatieve ontwikkeling. Daarom werken we b.v. wel met budgetten per projectfase, maar is dat soms afgebakend volgens het principe “functioneel resultaat volgt beschikbare budget”. Dus net als time boxen bij project management wordt er erg gestuurd op het begrenzen van tijd en resultaat.

Naast vaste budgetten, werken we ook met min/max en nacalculatie. Veel opdrachtgevers ervaren bij ons een natuurlijke neiging tot “over selling”, oftewel meer leveren dan afgesproken.

Meer weten over wat wij voor jou kunnen doen?

Whitepaper "the Art of Prototyping"

 

Waarschijnlijk heb je wel eens een innovatief idee gehad waarbij je dacht: ‘hiermee kan ik de wereld veroveren!’. Misschien heb je gemerkt dat wanneer je zo’n idee aan iemand anders uitlegt, men vaak een gedeelte van je verhaal begrijpt. Veel mensen vinden het lastig om een nieuw idee in te beelden.

Door zo’n idee tastbaar te maken is het makkelijker om anderen mee te nemen met jouw idee. Dat is precies wat wij met prototyping bedoelen: het materialiseren van jouw innovatief idee. In deze whitepaper lees je vanuit welk perspectief ICR3ATE dat doet en waarom dat belangrijk is. Ook lees je welke factoren zorgen voor een succesvol prototype en delen we een aantal voorbeelden van prototypes die wij hebben gecreëerd voor onze opdrachtgevers.

Like it?

Share it!