‘Prototyping is het materialiseren van beloftevolle ideeën’

Prototyping

Het maken van een goed werkend prototype gaat niet zonder slag of stoot. Het draait om vertrouwen, intensief samenwerken,  uitdagingen overwinnen én buiten de gebaande paden denken. Dat levert de beste resultaten op en maakt het traject juist zo boeiend. Het innovatie- en ontwikkeltraject bestaat uit vier onderdelen: IdeationSpecification, Prototyping en Manufacturing.

Ideation

 

Intakegesprek | vrijblijvend en vertrouwelijk

Tijdens een vrijblijvend (en vertrouwelijk) kennismakingsgesprek verkennen we met elkaar de mogelijkheden om samen te werken. We zijn benieuwd naar je idee en de toegevoegde waarde die jouw dienst of product de markt moet gaan bieden. Omgekeerd vertellen we je hoe wij werken en hoe we jou kunnen helpen in het innovatie-, ontwikkel- en designproces. Dit intakegesprek dat bijna altijd via video plaatsvindt, is kosteloos en van beide kanten vrijblijvend. Maar natuurlijk nemen we het net als jij wel bloedserieus.

 

Designfase | de essentie

In deze fase stellen we onze opdrachtgevers altijd de vraag: ‘wat wil je straks met jouw prototype bereiken?’ ‘Wat maakt jouw product of vinding uniek?’ ‘Wat is de essentie?’ Tijdens onze unieke Design Sessie pellen we met elkaar af wat er nodig is om potentiële investeerders voor je te winnen. 

Lees meer

De uitkomsten hiervan in de vorm van een mindmap of wat uitgebreider document vormt ons gezamenlijk vertrekpunt voor de rest van het traject. Besluit je na de designfase om met ICR3ATE verder te gaan? Dan worden de uren van deze designsessie niet doorberekend. Zo niet, dan ronden we deze fase af met een factuur voor de besteedde uren.

 

Patentonderzoek | geheimhouding

 

Zo nodig zorgen we er desgewenst voor dat er een patent onderzoek wordt gedaan naar mogelijke blokkerende patenten voor jouw idee, om moeilijkheden in de toekomst te voorkomen. Dit bieden we aan in de vorm van een eigen patent onderzoek service én we werken hiervoor ook samen met een gerenommeerde partij. Zo maken we de weg vrij voor een succesvolle vervolgstap, passend bij je beschikbare budget.

Lees meer

Het intellectueel eigendom (IP) van het productidee blijft altijd bij de opdrachtgever. Al in het beginstadium van het traject leggen we dit vast in een geheimhoudingsverklaring, de non disclosure agreement (NDA). Afhankelijk van de rol en de soort software die we ontwikkelen, worden en specifieke afspraken gemaakt over de algoritmes die we eventueel ontwikkelen.

Specification

Minimum Viable Product | planning en begroting

Bij deze stap maken we een functionele beschrijving van wat er minimaal nodig is om een goed werkend prototype te ontwikkelen. We gaan het Minimum Viable Product (MVP) verder uitwerken. We kunnen nu ook beter een inschatting maken hoeveel tijd en geld het gaat kosten om het gewenste prototype te ontwikkelen.

Lees meer

Wat het idee ook is; we hebben in de regel minimaal zes weken nodig om van concept tot een werkend prototype te komen. Is jouw idee bij aanvang nog heel prematuur of juist bijzonder uitdagend of complex? Dan kan het ontwikkelproces soms tot wel twee jaar in beslag nemen. In deze stap vier kunnen we dit scherp krijgen.

Een innovatietraject is per definitie risicovol en daarmee dus ook lastig voorspelbaar. Door nauw met elkaar samen te werken en af te stemmen ontstaat vaak het wederzijds vertrouwen dat je kosteneffectief het beste doet voor het vraagstuk en de opdrachtgever.  Wil je liever vooraf een vaste prijs, dan kunnen we daar uiteraard ook afspraken over maken.  We houden dan wel altijd een marge aan om tegenvallers in het traject op te vangen. We zijn bij ICR3ATE altijd transparant over deze uren en kosten; voor welke samenwerkingsvorm je als opdrachtgever ook kiest.

Prototyping

Prototyping

Co-makership | opdrachtgeversrol

Na stap vier weten we wat er nodig is om het prototype te maken en gaan hiermee aan de slag in ons multifunctionele lab. Prototyping gebeurt op twee manieren. Als opdrachtgever kun je kiezen voor co-makership of opereren vanuit de opdrachtgeversrol

Lees meer

Co-makership
Je kiest er dan voor om zelf actief mee te werken om samen met ons het prototype te realiseren. We werken dan samen in ons lab en staan in voortdurend contact met elkaar.

Opdrachtgeversrol
In dat geval maken wij het gewenste prototype, maar onderhouden we gedurende de rest van het traject wel intensief contact. Als opdrachtgever krijg je een opleverplanning, je ontvangt eerste conceptresultaat en vervolgens het definitieve prototype.

Welke vorm je ook kiest, onze manier van werken is altijd persoonlijk, gestructureerd en intensief. Natuurlijk werken we ook remote, maar er is altijd de mogelijkheid om bij elkaar te komen of elkaar te spreken via bijvoorbeeld video conferencing.

“Wij hebben lol van opdrachtgevers die je in het proces kunt inspireren en waar je in alle openheid je creativiteit kunt leveren.”

Manufacturing

Consulting | kleine series 

 

Als het prototype is opgeleverd heb je iets in handen om richting potentiële financierders te stappen. Een spannende fase waarbij we je nog wat verder op weg kunnen helpen. Is de productmarktcombinatie die je voor ogen hebt levensvatbaar? Bij wie moet je zijn als je het een en ander wilt door ontwikkelen?

Lees meer

We beschikken over een uitgebreid partnernetwerk en kunnen je desgewenst met hen in contact brengen. Ook kunnen we zorgen voor een eerste kleine serie van het zojuist ontwikkelde prototype. 

Getting Things Prototyped

Investeer in een functioneel werkend prototype, waardoor ook jouw innovatie tot leven komt. Wij maken jouw innovatieve idee tastbaar met de juiste software, hardware, elektronica en mechanica.

Verover de wereld met jouw innovatie!

Zullen we videobellen om de mogelijkheden te bespreken?

Maak hieronder een afspraak via onze slimme agenda.

 

Whitepaper "the Art of Prototyping"

 

Waarschijnlijk heb je wel eens een innovatief idee gehad waarbij je dacht: ‘hiermee kan ik de wereld veroveren!’. Misschien heb je gemerkt dat wanneer je zo’n idee aan iemand anders uitlegt, men vaak een gedeelte van je verhaal begrijpt. Veel mensen vinden het lastig om een nieuw idee in te beelden.

Door zo’n idee tastbaar te maken is het makkelijker om anderen mee te nemen met jouw idee. Dat is precies wat wij met prototyping bedoelen: het materialiseren van jouw innovatief idee. In deze whitepaper lees je vanuit welk perspectief ICR3ATE dat doet en waarom dat belangrijk is. Ook lees je welke factoren zorgen voor een succesvol prototype en delen we een aantal voorbeelden van prototypes die wij hebben gecreëerd voor onze opdrachtgevers.

Like it?

Share it!