Local Energy Optimization

 

Local Energy Optimization met LEO-services

 

Zelf balancerende energiegemeenschappen voor betere benutting van de capaciteit van LS elektriciteitsnetwerken, dankzij Local Energy Optimization services.

Schattingen laten zien dat op het laagspanningsnetwerk tegen 2035 de piekbelasting zou kunnen vertwintigvoudigen bij gebrek aan slimme aansturing en coördinatie van energie assets. Om grote investeringen in infrastructuur te  temporiseren en te voorkomen dat nieuwbouwprojecten en de verduurzaming van Nederland vertraging oplopen, kan slimme sturing op lokaal niveau een belangrijk onderdeel van een korte termijn oplossing zijn.

Wij onderzoeken een oplossing om kleinverbruikers een rol te geven in het beter benutten van het laagspanningsnetwerk. Wij noemen dit in ons voorstel de ‘zelfbalancerende energiegemeenschap’. Door middel van ons ‘Local Energy Optimization platform’ (LEO).

 

Onze oplossing focust zich op het laagspanningsnetwerk (LS) achter de transformator en combineert een ‘digital twin’ op kleinverbruiker aansluiting niveau met een digital twin op het community niveau. Deze Digital Twin voorspelt toekomstig verbruik en opwekking van elektriciteit binnen de community.

 

Hoe werken Local Energy Optimization services precies?

 

Het ‘community energy orchestration component’ binnen LEO optimaliseert de aansturing van kleinverbruiker assets waarin meegenomen worden:

 • De voorspelde community energy supply and demand,
 • flexibiliteit markten en
 • zogenaamde ‘soft sensors’ op het laagspanningsnetwerk (zoals netspanning).

Waar bestaande oplossingen focussen op het operationeel op- en afschakelen van assets bij overschot of tekort, is het innovatieve element in onze oplossing dat wij een integraal geoptimaliseerd scenario voor energiegebruik in de toekomst op het gemeenschapsniveau leveren. Middels onze oplossing kan een veel hogere benutting van de capaciteit op het LS netwerk worden gerealiseerd zonder additionele assets, aansluitingen of investeringen. Daarnaast zullen wij, waar mogelijk, in onze oplossing de S2 standaard benutten voor gestandaardiseerde aansturing van de verschillende assets.

In onze oplossing maken we slim gebruik van de reeds aanwezige buffercapaciteit in woonwijken:

 • Warmtepomp, Boilervat & Vloerverwarming (inclusief thermische buffering van A+ huizen)
 • EV batterij (V2G)
 • Thuisbatterij

Dit is uit te breiden met het plaatsen van community assets zoals bijvoorbeeld een buurtbatterij of een buurt TES.

 

 

Start met implementeren van LEO-services

Onze oplossing maakt gebruik van de bestaande elementen in het netwerk en bestaande assets, onze focus ligt op het slimmer aansturen op lokaal niveau. Onze oplossing bouwt voort en combineert reeds bestaande en bewezen deeloplossingen om zo de ontwikkeling te de-risken en een acceptabele time-to-market te realiseren.

 

LEO is een samenwerkingsverband van ICR3ATE met 3 partners

ICR3ATE is sinds 2015 innovatie- en prototyping partner voor MKB’ers en corporates. Wij hebben een internationaal consortium gevormd met sterk complementaire en ambitieuze partijen die elk relevante kennis en ervaring bijdragen. Dit is een belangrijk gegeven zodat we in dit haalbaarheidsonderzoek niet op nul hoeven te beginnen maar kunnen voortborduren op reeds opgedane kennis, ervaring en accelerators.

De vier samenwerkende partijen in het consortium zijn:

 • ICR3ATE Digital Makers Lab (penvoerder)
  • Ontwikkelaar van slimme producten en diensten in het IoT en AI tijdperk. Ervaring in energietransitie door R&D IoT software voor een TES startup
 • Intelliconnect
  • Brede ervaring met (complexe) ontwikkeling van IoT en energiemanagement software. Heeft rollen als lead architect vervuld binnen startups en grote projecten in Nederland, de VS en de UK.
 • Scene (UK)
  • Heeft mede middels haar dochteronderneming ZUoS Ltd reeds geruime ervaring met het voorspellen en optimaliseren van energie binnen specifiek energie gemeenschappen en zal waardevolle ervaringen inbrengen op het gebied van predictie en optimalisatie.
 • WePositive Energy
  • Energie startup dat zich richt op de ontwikkeling van een e2e digitaal platform voor energie gemeenschappen. WePostive.Energy heeft reeds ervaring opgedaan in België op het gebied van energie gemeenschappen.

 

Meer weten over wat wij voor jou kunnen doen?

Like it?

Share it!