Vanuit ICR3ATE is het initiatief genomen om na te gaan hoe een open Internet of Things netwerk in de Food Valley is te realiseren op basis van TheThingsNetwork. Het project heet ‘Things in The Valley’.

Het concept

Het open community gedreven TheThingsNetwork (TTN) uitrollen voor de gehele Food Valley. Dat betekent:

 • ~500 km2 gebied
 • maximaal 100 gateways
 • 100% dekking
 • realisatie in ~3 jaar
the things network

Motivering

Internet of Things gaat een grote vlucht nemen volgens analisten. Dat zien we ook uit eigen waarneming. Bij de realisatie van een nieuw netwerk is er echter altijd het kip-ei probleem: zonder netwerk geen nieuwe toepassingen, zonder nieuwe toepassingen geen netwerk. Om dit te doorbreken is het van belang om een klein Internet of Things testbed aan te leggen zoals in de Achterhoek.

Hiermee is de belangrijkste motivatie genoemd voor dit initiatief:

 • Creëren van een testbed voor Internet of Things toepassingen
 • Realisatie van een Open Internet of Things netwerk met en voor TTN professionals & onderwijs
 • De Food Valley in een vroege fase kennis laten maken met the Internet of Things voor bijvoorbeeld de agrarische sector
 • Kennis en ervaring herbruikbaar maken voor TTN Community en andere regio’s

Voortgang

Vanuit ICR3ATE is aan professionals een oproep gedaan om aan het initiatief mee te willen werken. Er is een groep van vijf mensen die zich hiervoor willen inzetten.

ICR3ATE heeft twee casussen liggen die direct gebruik kunnen maken van TTN in FoodValley. De uitgangspunten van TTN worden volledig onderschreven en onvoorwaardelijk gehanteerd:

 • Open netwerk en data
 • Community gedreven
 • Geen verdiensten op netwerk en transport

De projectidee is zichtbaar in de mindmap:

Kosten

Met gehanteerde uitgangspunten bedragen de directe kosten voor dit projectinitiatief 75k.

 • Uitgaande van:
  • 500 km2 grondgebied
  • 100% dekkind
  • Bereik buitenstation = 5 km2
  • Lorank8 gateway: €500 inclusief externe antenne
  • Na 1 juli: daalt prijs gateway naar ~ €350 voor TTN exemplaar incl. externe antenne
  • Subtotaal max. 50k
 • Additionele kosten:
  • PR
  • Reiskosten
  • ICT
  • Aansluiting op zakelijke locaties
  • Projectkosten/meetings
  • Subtotaal max. 25k
 • Totaal: 75k maximaal

Om deze kosten gedekt te krijgen worden fondsen en sponsoring gezocht bij het regionale en belanghebbende bedrijfsleven, onderwijs en de regio Food Valley.

Ambitie en aanpak

In de mindmap is te lezen over de aanpak. Je kunt ook lezen dat we niet een enkele locatie/gebouw/site als scope hebben, maar nadrukkelijk een compleet geografisch gebied. Dit is de reden dat we het als een project willen aanpakken en dat een projectteam noodzakelijk is.

In onze aanpak willen we nadrukkelijk ruimte geven aan ‘meedraaiers’ vanuit andere regio’s (in Gelderland/Utrecht/Brabant), die de eerste ervaringen die we opdoen meenemen naar hun eigen werkgebied. Daarvoor heeft ICR3ATE contacten met de Achterhoek, Utrecht en KAN. ICR3ATE heeft geen ambities om die gebieden te gaan TTN’en.

Samen werken of samenwerken

Samen werken of samenwerken aan dit project? Graag! Met name het grootschalig uitrollen, waar ik vanuit m’n ICT achtergrond ervaring mee heb, is een vak apart. Dit vraagt veel voorbereiding en secure uitvoering.

Sinds kort ben ik Ambassadeur voor The Things Network en in die rol betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van dit Community Internet of Things Netwerk.

Wie wil sparren over onze aanpak of meer wil weten kan contact met me opnemen. Wie wil deelnemen evenzeer. Bel daarvoor met Manfred van der Voort op +31 6 23368673, of stuur een e-mail.

Like it?

Share it!