Tijdens TEDxEde 2016 wordt er gebruik gemaakt van zogeheten Twitter Sentiment Buttons. De Twitter Sentiment Button is een wearable Internet of Things device, waarmee de “tone of voice” van tweets letterlijk zichtbaar wordt gemaakt

Twitter Sentiment Button

De Button kan worden ingesteld op bepaalde hashtags of een Twitter handle. Via een Cloud service worden alle binnenkomende tweets vervolgens taalkundig geanalyseerd in real time. De Cloud software zal vervolgens een rangschikking maken naar 5 emotiesoorten uit het Big 5 Personlity model.

Deze rangschikkingen worden vervolgens iedere minuut zichtbaar gemaakt op de Button die gedragen wordt door de host. Daarnaast ook door enkele sleutelfiguren van de organisatie die zichtbaar aanwezig zijn. Het sentiment wordt zichtbaar m.b.v. de 24 LEDs die iedere minuut een ander cirkelvormig kleurpatroon aannemen, naar gelang het geanalyseerde sentiment.

E.e.a. is uitgelegd in onderstaande schema. De verwachting is dat bij een waanzinnige TEDxEde 2016 de kleuren Paars, Geel en Rood het meeste zichtbaar zullen zijn.

Er zijn totaal 4 Buttons beschikbaar. Met het zichtbaar dragen kan nog tijdens het event zelf worden getoond hoe de deelnemers en Twitter volgers deze dag ervaren.

De software technologie wordt geleverd door IBM met hun Watson Cloud services. Het geheel is in elkaar gezet door ICR3ATE | Digital Makers Lab uit Ede/Wageningen. Beide bedrijven zijn aanwezig en geven desgewenst en natuurlijk graag toelichting op deze unieke Button en de onderliggende technologie.

In Nederland is deze button gebruikt bij Startup Fest Europe dit voorjaar. Buiten Nederland is SxSW2016 een mooi voorbeeld ervan.

Like it?

Share it!