ICR3ATE en Univé werken samen om brand in huis te voorkomen

Een brand in huis levert vaak een enorme ravage op met schade die niet meer te herstellen is. Voor verzekeraars zorgt dit voor een grote schadelast. Univé werkt met ICR3ATE samen om een sensor te ontwikkelen die bepaalde waarden meet zodat de verzekerde tijdig kan worden gewaarschuwd.

In 2018 nam Univé deel aan een Business Challenge die werd georganiseerd door de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK organiseert deze challenges om het grootbedrijf en corporations makkelijker in contact te brengen met MKB-ers en Startups. Naast tientallen andere kleine bedrijven schreef ICR3ATE zich in voor deze business challenge. Door de grote diversiteit aan technische disciplines en kennis met IoT en slimme sensoren, koos Univé voor ICR3ATE en partners Fluctus en Studio Mango.

Univé heeft onderzocht dat schoorsteenbranden te herleiden zijn naar het onoordeelkundig gebruik van een houtkachel. Dit leidt tot gigantische schadelasten die de verzekeraar moet vergoeden en de emotionele impact bij de verzekerden. Maar hoe zorg je ervoor dat verzekerden de houtkachel op een juiste manier gaan gebruiken? Dat is een lastige vraag. Daarom heeft Univé tijdens de Business Challenge gevraagd of het mogelijk is om schoorsteenbranden te verminderen of zelfs te voorkomen. Maar is dit überhaupt mogelijk?

Is het mogelijk om schoorsteenbranden te reduceren of te voorkomen?

Een schoorsteenbrand ontstaat zodra er creosoot, een teerachtige substantie, in het rookkanaal ontvlamt bij 650 °C. Maar hoe komt creosoot terecht in een rookkanaal? Dit is afhankelijk van een aantal factoren: de lengte en de vorm van het rookkanaal, de temperatuur aan het begin en einde van het rookkanaal, de weersomstandigheden, de vochtigheidsgraad in het hout en de gestookte houtsoort. Met zoveel variabele factoren rookt iedere schoorsteen anders, waardoor het lastig is om alle factoren exact te meten. Toch was de insteek om een schoorsteenbrand op een generieke manier te voorkomen.

Het meten van creosoot bleek lastig, al was het wel mogelijk om schoorstenen te verrijken met sensoren die bepaalde waarde meten. Door deze gemeten waarden in de dataset te destilleren, is het mogelijk om voorspellingen te doen voor iedere unieke schoorsteen. De data werd overgedragen via het draadloze LoRA-netwerk, waardoor bekabeling in de schoorsteen overbodig werd. Door middel van energy harvesting zorgden we ervoor dat de buitensensor autonoom werkt. Maar naast het meten en voorspellen waren er meer uitdagingen. Denk aan het plaatsen van een sensor in het rookkanaal en de representativiteit van alle waargenomen waarden.

Creosoot is lastig meetbaar. Maar het is zeker mogelijk om een brand te voorspellen en te voorkomen

De oplossing ligt in het gebruiken van twee sensoren: boven en beneden in het rookkanaal. Op die manier kan de temperatuur en de vochtigheid op twee plekken worden gemeten. Uit het schoorsteengebruik ontstaat een bepaald patroon van stookgedrag, met een voorspellend karakter (distillatie van de dataset). Deze informatie werd omgezet naar een consumenten-app. Hierdoor is het mogelijk om de consument tijdig te alarmeren, op het moment dat de sensoren en de dataset een gevaarlijke situatie voorspellen. We hebben voor Univé een dashboard ontwikkeld waarmee de sensoren kunnen worden beheerd en ook Univé een melding krijgt bij de detectie van een mogelijke schoorsteenbrand. Dit zorgt voor een veiligere situatie bij alle verzekerden met een schoorsteen die voor Univé makkelijk te managen is.

Waar moet het sensor aan voldoen?

  • meten van hoge temperaturen bij kacheluitlaat op een niet invasieve manier (met contact of middels b.v. infrarood)
  • meten van hoge temperaturen bij schoorsteenuitlaat op een niet invasieve manier (en die een brand kan doorstaan)
  • gebruik maken van sensor technologie die in de schoorsteen wordt aangebracht
  • nagaan of en zo ja in welke mate IoT- dataoverdracht mogelijk is vanuit een metalen schoorsteen kanaal
  • nagaan welke variëteit er bestaat aan kacheluitlaten waardoor er meerdere soorten temperatuursensoren nodig zijn dan één standaard type

sensor

Tijdens het project heeft ICR3ATE nieuwe stappen gezet van sensorische ontwikkelingen. De sensoren waren relatief eenvoudig, maar de processen ingewikkeld om generiek te maken. Hierdoor is het mogelijk geworden om creosootvorming te meten en voorspellen. Dezelfde sensoren zouden kunnen worden ingezet op andere plekken waar onvolledige verbranding plaatsvindt, aangezien we op basis van de emissies voorspellingen kunnen doen en onder andere branden kunnen voorkomen. Ook kunnen we andere factoren meten die interessant zijn bij afvalverwerking, pelletkachels en andere huishoudinstallaties.

ICR3ATE werkt samen met Fluctus en Studio Mango. Juist doordat wij drieën elkaar goed aanvullen, was de realisatie van de schoorsteensensoren een succes. Uiteindelijk was de grootste uitdaging om alles wat succesvol in het lab is getest te vertalen naar de echte wereld.

De schoorsteensensor op EenVandaag 

Bekijk het fragment over de schoorsteensensor op EenVandaag:

Neem contact op voor meer informatie over dit vraagstuk en onze rol

Like it?

Share it!