Advisering voor de computer vision software ontwikkeling van een recycling machine

Afvalverwerking is in de consumenten sector een hele kluif. Hoewel er door gemeenten veel aan wordt gedaan om te afvalscheiing te komen en daarmee mogelijk tot grondstoffenhergebruik, is met name plastic een groot probleem. Plastic als afval krijgt pas waarde als grondstof wanneer het lukt om zogeheten monostromen op te leveren. Een Nederlandse startup met een uitgewertk concept voor een Recycling Machine voor deze monostromen benaderde ons voor advies m.b.t. de machine software en computer vision. Vanwege geheimhouding kunnen we alleen in hele globale termen beschrijven wat we hebben gedaan,

Wat is het probleem dat opgelost moet worden?

De grootste uitdaging die opgelost moet worden is het vaststellen van de specifieke soort kunststof van afval en verpakkingsmateriaal. Er is nog geen publieke database waarmee de relatie product -> barcode -> verpakking -> soort kunststof kan worden achterhaald. Er is wel al jaren een (verplichte) kunststof code aanwezig in veel plastic onderdelen, maar daar heb je in de praktijk heel weinig aan  omdat deze code niet eenvoudig “machine readable” is. En dat is wel een voorwaarde voor sortering van kunststof afval tot monostromen. Met data gegeven zijn er nog een paar mogelijkheden over:

  • Gebruikers van een dergelijke machine moeten het zelf nagaan en invoeren
  • Er wordt een eigen database ontwikkeld (al dan niet crowdsourced met data) van barcodes en kunststof type verpakking
  • Er wordt een geavanceerde sensor techniek toegepast (NiR) om automatisch de kunststof samenstelling te bepalen

Opdrachtgever heeft gekozen voor de tweede mogelijkheid om te starten met de optie om later de 3de te kunnen toepassen bij een industriële uitvoering van een consumenten machine

Advies

We hebben een breed en concreet advies uitgebracht, waarin de volgende elementen betrekkelijk uniek zijn:

  • Het gebruik van een Computer Vision camera om barcodes te kunnen lezen zoals dat b.v. ook kan met Google Lens
  • Het gebruik van een Jetson Nano platform waardoor je zowel volledig embedded je besturingssoftware kunt ontwikkelen, maar ook smart connected middels publieke API’s
  • Het toekomstig gebruik van publieke APIs (i.o.) voor kunststof herkenning o.b.v vorm en etiket identificatie (dus ook gedreven door CV)
  • Het gebruik van een bestaand Nederlands initiatief voor crowdsourced verkrijgen van een waardevolle database barcode -> kunststof type verpakking
  • Het gebruik van Software Control & Distribution om ervoor te zorgen dat verrijking van een embedded database makkelijk doorgevoerd kan worden over meerder machines, waardoor het concept schaalbaar wordt

Mindmap

Wij beginnen dit soort advies of prototyping trajecten, b.v.k. met een mindmap waarop vraagstuk en mogelijke oplossingsrichtingen worden weergegeven. Dat hebben we ook voor deze opdracht gedaan.

 

 

Neem contact op voor meer informatie over dit vraagstuk en ons advies

Like it?

Share it!