Detectie en early warning van schoorsteenbranden

ICR3ATE heeft een bijdrage geleverd aan een bijzonder innovatieproject van Univé. Met dit project wil Univé nagaan welke praktische en technische onmogelijkheden er zijn om het risico op schoor-steenbrand te reduceren of zelfs weg te nemen.

In 2018 nam Univé deel aan een Business Challenge die werd georganiseerd door de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK organiseert deze challenges om het grootbedrijf en corporations makkelijker in contact te brengen met MKB-ers en Startups. ICR3ATE was samen met tientallen andere kleine bedrijven ook een van de deelnemers. Tijdens deze Business Challenge koos Univé ervoor om ons samen met Fluctus Industrial Design & Engineering en Studio Mango te betrekken bij hun ambitie voor ‘No Fire in Your Chimney’.
Hieruit is het projectinitiatief NOFIYC voortgekomen, geïnitieerd door het Innovatieteam van Univé.
Met dit innovatieproject wil Univé dus nagaan welke praktische en technische
(on)mogelijkheden er zijn om het risico op schoorsteenbrand te reduceren of zelfs weg te
nemen. Met inzet van Arvid Hendriks vanuit QManagement zijn we een samenwerking voor
dit project aangegaan. Een samenwerking met drie kleinere partijen en een samenwerking
met Univé.

 

Er zijn drie lijnen gevolgd in de eerste verkennende fase van dit project:

 1. Wat zeggen de deskundigen over de ambitie om in/rond de schoortsteen te gaan meten wat de kritieke factoren zijn die een schoorsteenbrand veroorzaken?
 2. In welke mate zijn er ervaringen uit het verleden en patenten die blokkerend zijn voor het kunnen ontwikkelen van een mogelijke technische oplossing?
 3. Op welke wijze kunnen we zaken meten als schoorsteentemperatuur en kachel uitlaattemperatuur, stookgedrag en in hoeverre kunnen we daarmee waarschuwen voor schoorsteenbrand en misschien zelfs voorspellen?

  ICR3ATE heeft dit project vooral ondersteund met een bijdrage voor laatstgenoemde derde lijn.

Benodigde technieken

Concreet werden de volgende onderdelen in deze eerste verkennende fase beoordeeld:

 • meten van hoge temperaturen bij kacheluitlaat op een niet invasieve manier (met contact of middels b.v. infrarood)
 • meten van hoge temperaturen bij schoorsteenuitlaat op een niet invasieve manier (en die een brand kan doorstaan)
 • gebruik maken van sensor technologie die in de schoorsteen wordt aangebracht
 • nagaan of en zo ja in welke mate IoT- dataoverdracht mogelijk is vanuit een metalen schoorsteen kanaal
 • nagaan welke variëteit er bestaat aan kacheluitlaten waardoor er meerdere soorten temperatuursensoren nodig zijn dan één standaard type

Toekomstige mogelijkheden

Hoewel het project ten tijde van dit artikel nog loopt, is er al wel een bepaald beeld aan het ontstaan:

 • de variatie in kachels is erg groot; dat bemoeilijkt één universele oplossing
 • de hoeveelheid parameters die het risico op schoorsteenbrand bepalen is vrij hoog; dat maakt een voorspellend karakter erg uitdagend
 • menselijk stookgedrag met keuze voor brandstof (soort, droog / nat) en moment van stoken (wel / niet bij mist), de vorm van stoken (hoge temperatuur opstoken voor creosoot verbranding) is een erg bepalende factor
 • en juist deze elementen zijn niet allemaal even eenvoudig te meten.

 

Meer informatie?

Er is geen project website. We zijn met dit project wel opgenomen in een TV uitzending van EenVandaag.

Neem contact op voor meer informatie over dit vraagstuk en onze rol

Like it?

Share it!