ICR3ATE | Digital Makers Lab – in regio FoodValley

Intro

Deze Web-site is er voor de promotie van het Digital Makers Lab initiatief in de regio FoodValley. Dat is een deel van de povincies Gelderland en Utrecht. Het Digital Makers Lab is “Work in Progress” waarvoor nog funding verkregen moet worden. Het is de ambitie om eind 2016 van start te gaan.

Hoewel het Digital Makers Lab in de hier gepresenteerde vorm nog volop in ontwikkeling is, worden er wel al (consultancy) diensten geleverd op het gebied van:

 • 3D modelleren voor 3D Printing / Additive Manufacturing (kortweg “Design for 3DP”)
 • Inzetten van professional 3D Printing / Additive Manufacturing middels een eigen machine of externe capaciteit
 • Toepassen van Rapid Prototyping practices in early stage Product development
 • Supply chain uitbreiden met premium leveranciers van 3D Printing / Additive Manufacturing services
 • Ontwerp, concept en prototypeontwikkeling van “things”, met een combinatie van mechanica, elektronica, software & Cloud services, waaronder Internet of Things

Daarnaast worden er vanaf februari 2016 terugkerende Hackster.io Hardware & Software Live events georganiseerd in de regio FoodValley.

Makers & hacksters van hardware & systeem software projecten ontmoeten elkaar

Mede namens Hackster.io verwelkom ik je voor deze Meetup. In 2016 wordt er in de regio FoodValley gestart met lokale bijeenkomsten onder de titel “Hacks & Snakcs”. Sinds een aantal jaren  Fab Lab Berlin
  Beeldmateriaal ter illustratie – eigendom van Bright/RDMMakerspace en Fab Lab Berlin

  Wat is het?

  Het Digital Makers Lab is een laagdrempelige ontwerp-, samenwerk- en maakplaats voor “dingen”, elektronica en software. Populair gezegd een high tech werkplaats voor professionals die zelf een “thing” willen ontwikkelen of (deels) laten ontwikkelen. Voor hen is een prototype het felbegeerde eerste tastbare resultaat van een complex en risicovol proces van productontwikkeling. Het Digital Makers Lab (afgekort DML) is een initiatief dat economisch rendement paart aan maatschappelijke betrokkenheid.

  Wat houdt een Digital Maker Lab nu concreet in?

  Het betekent concreet een hoogwaardige lab- en werkruimte met een aantal werkplekken waar professionals voor eigen rekening en risico, zelfstandig – desgewenst met ondersteuning – of in teamverband, werken aan hun idee voor een technisch apparaat. Hiervoor zijn kostbare apparatuur en gereedschappen, kennis en een zakelijk netwerk nodig om een prototype te bouwen. In een dergelijk lab zijn minimaal een professionele 3D Printer, Laser snijder, CNC router, PCB fabricage, SMD soldeer- en meetapparatuur en (elektrische) handgereedschappen beschikbaar. Verder zijn er training/leer/samenwerk faciliteiten zoals een beamer, videocamera, smartboard en een groot beeldscherm. Tenslotte is er ook de mogelijkheid voor hoge kwaliteit team video conferencing.

  Voor wie is het bedoeld?

  Het DML heeft als doelgroep: MKB, ZZP-ers, (semi)professionals in het algemeen, waarbij de serieuze en ambitieuze amateur maker (de “prosumer”) zeker niet wordt uitgesloten. Mede door de huidige omvang van ZZP-ers in Nederland, is er een grote doelgroep met ideeën, ambities en plannen, maar ontbreekt het aan adequate en toegankelijke high tech werkplaats faciliteiten in de regio. De doelgroep loopt uiteen van tech startups via modelmakers naar uitvinders, architecten, kunstenaars, product ontwikkelaars en MKB-ers. Meer algemeen: creatieve en professionele makers in mechanica, electronica, mechatronica en/of software.

  Welke bedrijfsactiviteiten worden ontplooid?

  1. trainingen en workshops geven aan individuen en organisaties

  2. faciliteiten verhuren in de vorm van individuele “werkplaatsen” en machinegebruik, tegen een aantrekkelijk en vast tarief per maand

  3. in opdracht prototype ontwikkel- en bouwprojecten uitvoeren

  4. consultancy leveren over rapid prototyping aan het MKB in het algemeen en zakelijke makers in het bijzonder

  Wat levert het gebruikers op?

  Door gebruik te maken van deze diensten van het DML, krijgen de gebruikers de volgende economische waarden:

  • Meer voorspelbare kosten voor het maken van een prototype

  • Versnelling van een productontwikkelproces in de prototype fase door een “one stop shop”

  • Reductie van de kosten van (laten) ontwikkelen van een prototype

  • Verkleinen van de risico’s van productontwikkeling, doordat een prototype sneller waardevolle feedback geeft over markt slaagkansen

  Waarin verschilt het van een Fablab?

  Er zijn de volgende verschillen:

  • Een lokaal Fablab is in Nederland veelal gelieerd aan een onderwijsinstelling of andere publieke organisatie. Deze Fablabs draaien m.b.v. publieke middelen. Het DML kiest voor een marktpositie, waarbij public/private partnership overigens niet wordt uitgesloten. Samenwerking met gevestigde Fablabs is natuurlijk ook heel goed voorstelbaar en wordt ook sterk nagestreefd om een waardevol zakelijk ecosysteem vormen.

  • Bij een lokaal Fablab staat met name de leerervaring centraal, waarbij 3D Printing het meest tot de verbeelding spreekt, mede dankzij de overvloedige media aandacht ervoor. Bij het DML wordt gewerkt aan een compleet prototype resultaat van mechanica, electronica en software, waarbij de doelgroep ook nadrukkelijk (semi)professionals en prosumers zijn. Dus primair B2B.

  • Menig lokaal Fablab in Nederland voldoet niet aan de richtlijnen van een origineel Fablab zoals bedacht door MIT. Veel richten zich vooral op de mechanische discipline. Het DML richt zich op het integraal toepassen van de 3 disciplines mechanica, elektronica en software, waarbij de samenhang ertussen – de crossover – van groot belang is voor een functioneel en dus betekenisvol prototype. Immers alleen dat heeft maximaal representatieve waarde voor het proces van productontwikkeling en -innovatie.

  Bestaat een commercieel DML al in Nederland/Europa?

  Jazeker, in Nederland op verschillende plaatsen. Deels vergelijkbare labs, makerspaces en bedrijven zijn o.a. RDM Makerspace in Rotterdam, het 3D Print Lab in Tilburg, FabFac in Delft, DigiFab in Eindhoven en 3d makers zone in Haarlem. Het 3D Print Lab richt zich middels “voor en van het MKB” uitsluitend op zakelijk industrieel 3D Printen. Terwijl RDM Makerspace de brede scope heeft van het DML wat betreft disciplines, inclusief een IoT specialisme en Robotics. De 3d makers zone heeft veel overeenkomsten met ICR3ATE | Digital Makers Lab.

  In het oog springend buiten Nederland zijn in de UK en VS:

  Beiden hebben hun unieke propositie. TechShop is het meest commercieel en heeft als expansieve keten recent in Europa (Parijs) en Azië (Japan) voet aan grond gezet, na hun oprichting in 2006.

  Vragen?

  of enthousiast geworden voor nadere introductie, laat het weten via

  Digital Makers Lab

  en stuur een DM. Of stuur

  Manfred van der Voort

  btn_viewmy_120x33.png

  Wageningen, december 2015

  V1_Proudly of StartupDelta stamp_orange, grey, black

  Het bezoek van deze Web-site en delen ervan in je sociale netwerk, draagt bij aan het realiseren van het beoogde doel. Dank.