ICR3ATE | Digital Makers Lab

Intro

Het Digital Makers Lab is een zakelijke ontwerp-, samenwerk- en maakplaats voor mechanica, elektronica en software in het Internet of Things (IoT) tijdperk. Anders gezegd een high tech werkplaats voor bedrijven, organisaties en professionals die connected & smart producten en services willen ontwikkelen of (deels) laten ontwikkelen. Voor hen is een functioneel werkend prototype het eerste tastbare en zichtbare resultaat van een complex en risicovol proces van productontwikkeling.

Het Digital Makers Lab is een initiatief gestart in 2015. Op 26 januari 2017 is het MakersLab van COG/KnooppuntTechniek geopend. Dankzij een samenwerking, is ICR3ATE | Digital Makers Lab als startup ook gevestigd in dit MakersLab in Ede.

Entree van MakersLab op Ampèrestraat 6 te Ede
Entree van MakersLab op Ampèrestraat 6 te Ede
Partners in MakersLab
Partners in MakersLab Ede

Hoewel het Digital Makers Lab officieel is gestart, is het ook nog volop in ontwikkeling. Er worden bij de start verschillende diensten, consultancy en workshops geleverd op het gebied van:

  • Internet of Things – IoT Workshops onder de titel: ‘The Art of Connecting Things’
  • Ontwerp, concept- en prototypeontwikkeling van producten met een combinatie van mechanica, elektronica, software & cloud services, waaronder Internet of Things (IoT) platforms
  • Sensor device ontwerp en ontwikkeling met standaard componenten
  • 3D modelleren voor 3D Printing / Additive Manufacturing (Design for 3DP)
  • Inzetten van professional 3D Printing / Additive Manufacturing middels een eigen machine of externe capaciteit
  • Toepassen van Rapid Prototyping practices in een vroeg stadium van product development
  • Professioneel FDM 3D printen m.b.v. een large volume printer. Onze Raise3D N2 Plus heeft een bouwvolume van 305 x 305 x 610 mm!
  • Lasersnijden en graveren
  • Desktop CNC frezen

Deze diensten worden de komende tijd verder ontwikkeld en uitgebreid.


Organisatie

Het Digital Makers Lab is een hoogwaardige laboratorium- en werkruimte met een aantal werkplekken. Professionals kunnen voor eigen rekening en risico, zelfstandig – desgewenst met ondersteuning – of in teamverband, werken aan hun idee voor een technisch apparaat.

Er zijn kostbare apparatuur en gereedschappen, expertise en een zakelijk netwerk nodig om een functioneel prototype te bouwen. In het lab zijn  professionele 3D Printers, een laser snijder, een desktop CNC router, PCB fabricage, SMD soldeer- en meetapparatuur en (elektrische) handgereedschappen beschikbaar. Verder zijn er software ontwikkel platforms voor Cloud en IoT, trainings-, leer- en samenwerk faciliteiten zoals videoconferencing en beeldschermprojectie.

Doelgroep

Het Digital Makers Lab heeft als doelgroep:

 • high tech startups,
 • product en dienstenontwikkelaars,
 • uitvinders,
 • modelmakers,
 • architecten,
 • variend van ZZP-er tot het kleinbedrijf in het MKB.

De serieuze en ambitieuze amateur maker (de ‘prosumer‘) wordt echter niet uitgesloten. Meer algemeen: creatieve en professionele makers in mechanica, electronica, mechatronica, sensoring en/of Cloud/IoT software.

Bedrijfsactiviteiten

 • In opdracht (deels) uitvoeren van prototype ontwikkeling met agile & rapid prototyping technieken
 • Trainingen en workshops voor ZZP-ers, MKB-ers en organisaties
 • Leveren van consultancy over rapid prototyping aan MKB en organisaties
 • Verhuren van Digital Maker faciliteiten in de vorm van individuele werkplaatsen en machinegebruik tegen een vast tarief per maand

Waardepositie voor gebruikers

Door gebruik te maken van de diensten van het Digital Makers Lab worden de volgende (economische) voordelen geboden aan gebruikers:

 • Versnelling van een product ontwikkelproces in de prototype fase door een one-stop-shop met alle faciliteiten en expertise
 • Reductie van en beter voorspelbare kosten voor het (laten / samen) ontwikkelen van een functioneel werkend prototype
 • Verkleinen van de risico’s van productontwikkeling, doordat een prototype sneller feedback geeft over marktkansen

Vragen?

of belangstelling voor een nadere introductie? Stuur een e-mail of laat het weten via


 • Marc Bos – Business Developer
 • Manfred van der Voort – Professional Maker & CTO

Januari 2017

ICR3ATE | Digital Makers Lab

Ampèrestraat 6

6716 BN Ede

ICR3ATE | Digital Makers Lab

V1_Proudly of StartupDelta stamp_orange, grey, black

Smart Industrie